Výstavba telekomunikačních sítí

Od roku 1992 se společnost ALFA-TEL podílela na modernizaci “Jednotné telekomunikační sítě” v České republice – výstavbou digitální překryvné sítě. Většina zaměstnanců společnosti ALFA-TEL působí dlouhodobě v oblasti telekomunikací.

V roce 1992 začala firma ALFA-TEL pracovat pro Český Telecom při budování digitální překryvné sítě v České republice.

Během této práce jsme získali řadu zkušeností zejména s vnitřní výstavbou technologie digitálních telefonních ústředen i přenosových zařízení.

Práce v telefonní síti za provozu klade vysoké nároky na odbornou připravenost a morální bezúhonnost techniků i vedoucích pracovníků.

Společnost ALFA-TEL se díky své flexibilitě osvědčila i v krizových situacích při rychlém odstraňování následků živelných pohrom.

Zkušenosti :

  • výstavba telekomunikačních systémů
  • výstavba veřejných telefonních ústředen EWSD-Siemens
  • veškeré typy vnitřní kabeláže telefonních ústředen
  • montáž napájecích zdrojů
  • výstavba sýstémů ADSL (DSLAM)

Přístupové systémy:

  • přístupové systémy PCM a xDSL
  • realizace účastnických linek ISDN
  • účastnická zařízení pobočkových ústředen

Flexibilita:
ALFA-TEL odvádí svoji práci nejen kvalitně, ale i dostatečně rychle. Jsme zvyklí pružně reagovat na požadavky zákazníka.