Počítačové sítě


Strukturované kabelážní systémy jsou nedílnou součástí nových staveb, zatímco v objektech, které  jsou již v provozu je vyžadována dodatečná implementace těchto rozvodů.

Společnost ALFA-TEL dodává komunikační infrastrukturu pro počítačové sítě v budovách a areálech.


Pro výstavbu komunikačních sítí v budovách společnost ALFA-TEL zajišťuje:

Konzultační a  poradenskou činnost

 • posouzení stávajícího stavu
 • zohlednění  rozvojových  plánů  zákazníka  i technologických trendů

Návrh technického řešení

 • strukturované kabeláže
 • aktivních prvků
 • propojení  do Internetu i do  podnikových intranetů

Instalace počítačové sítě představuje:

 • přípravu prováděcí technické dokumentace
 • dodávku a montáž  kabelových rozvodů včetně optických
 • odborný dozor a koordinaci s jinými  profesemi
 • měření přenosových charakteristik metalických i optických kabeláží
 • vyhotovení měřících  protokolů a posudků
 • montáž a oživení  aktivních  prvků
 • zaškolení  obsluhy

Společnost ALFA-TEL dodává strukturované kabelážní  systémy:

 • Molex Premise Networks
 • Alcatel Cabling  System

V obou  případech  se jedná o ucelená řešení pro kabelovou  infrastrukturu zahrnující:

 • metalické a optické kabely s veškerým příslušenstvím
 • metodiky pro návrh a montáž
 • kritéria pro závěrečná testování  ( strukturovaných  kabeláží )

Oba výrobci nabízí koncovému uživateli řadu programů s dlouholetými zárukami na hotové dílo.

 

 

Zpět