Výstavba sítí GSM

Od roku 1997 se společnost ALFA-TEL podílí na výstavbě GSM sítí Paegas (T-Mobile). Zprovoznili jsme více než 1000 základnových stanic pro mobilní telefony. Instalace byly prováděny v různých podmínkách na území celé České republiky.

Máme zkušenosti s montáží na střechách, silech, komínech, kostelech i na různých typech stožárů. Jsme schopni pracovat i ve střežených objektech se zvláštním režimem (letiště).

Neomezili jsme se jen na výstavbu základnových stanic, ale svoje zkušenosti s vnitřními instalacemi v telekomunikacích jsme využili také při montáži kontrolérů (BSC) a ústředen (MSC).

Od roku 1999 jsme se podíleli na výstavbě sítí DCS pracujících v pásmu 1800 MHz.

Pracovníci společnosti ALFA-TEL zajišťují nejen montáž, ale i oživení základnových stanic a jejich začlenění do reálného provozu.

 

Instalce základnové stanice představuje:


= montáž technologického zařízení a anténního systému
= měření
= revize, vyhotovení závěrečné dokumentace
= oživení základnové stanice
= řízení celé akce, logistika

    


Jsme vybaveni zařízením nezbytným pro práci při výstavbě zařízení GSM, jsme schopni provádět práce ve výškách.

Pracovníci jsou pravidelně školeni a přezkušováni z bezpečnostních předpisů.

Heslovitě:

= kompletní montáž vnitřních i venkovních základnových stanic
= montáž mikrovlnných přenosových systémů
= měření anténních systémů pro pásma 900 MHz i 1800 MHz
= uvedení zařízení do provozu
= instalace nn napájecích systémů
= zabezpečení objektů
= revize elektro a zabezpečení

       

 

 

 

Zpět